“ÚSPECH VEDÚCEHO JE MOŽNÉ DEFINOVAŤ AKO MAXIMÁLNE VYUŽITIE SCHOPNOSTÍ JEHO PODRIADENÝCH.”

Byť majstrom vo výrobe resp. tím lídrom dnes nie je vôbec jednoduché. Tlak na výsledky je fenoménom doby a dôraz na kvalitu v čase rastie. Svet sa mení a adaptovanie sa na zmeny znamená úspech.

JEDNODUCHÉ RIEŠENIA

• Ako dosiahnuť, aby majster vo výrobe nebol v procese zmien osamotený?
• Ako mu pomôcť, aby sa ľudia okolo snažili hľadať cesty ako veci zlepšovať?
• Ako dosahovať ciele?
• Ako motivovať svoj tím?
• Prečo moji podriadení robia iba to čo im poviem?
• Čo je úlohou majstra vo výrobe?
• Čo sa od neho očakáva?
• Aké vlastnosti má mať majster vo výrobe?

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.